rebirthing

Startbewijs.nl

  Rebirthing
Donderdag, 25 mei 2017 

Advertenties

Advertenties

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Opleiding RebirthingCoach

Engelse Rebirthers

Franse Rebirthers

Poolse Rebirthers

Overige Rebirthers

 

Wat is Rebirthing?

Rebirthing is een eenvoudige ademhalings-methode. Tijdens een rebirthingsessie wordt intensief en ontspannen geademd, waarbij de inademing en de uitademing op elkaar volgen zonder pauzes. In een reeks van sessies wordt getracht de ademhaling te bevrijden van inperkende blokkades. Dit kan leiden tot een adembevrijding, oftewel het herstel van een natuurlijke en volledige ademhaling. Omdat de capaciteit van de ademhaling nu groter is, wordt ook de mogelijkheid geschapen om contact te maken met diepere lagen van het onderbewuste. Hierdoor kun je weer contact maken met al je verdrongen angsten en kwetsbaarheden. Zo krijgt door het verbonden ademen het onderbewuste niet alleen een grote schoonmaakbeurt, maar kom je ook steeds meer in het hier-en nu en zit je niet langer gevangen in het verleden

De naam Rebirthing

Over de naam Rebirthing bestaan verschillende meningen. Sommigen rebirthers gebruiken de naam rebirthing omdat ze het accent leggen op het herbeleven, verwerken en loslaten van verdrongen geboorte ervaringen en de pijnlijke eerste ademhaling. Anderen leggen de nadruk op het verwerken van het geboortetrauma en dit toe te staan in het hier en nu te erkennen. Ook een belangrijk aspect van rebirthers is het woord rebirthing toe te schrijven aan de immense fysieke en psychologische voordelen die mensen ervaren na bevrijding van onderdrukte gevoelens. Er zijn ook rebirthers die met de term rebirthing verwijzen naar de sensatie van lichtheid en vrijheid in het lichaam, nadat een ademcyclus is voltooid Al deze meningen zijn een beetje waar.

Hoe werkt Rebirthing?

Na een intake of orientatiegesprek kan wederzijds besloten worden tot het doen van ÚÚn of meerdere sessies. De Rebirther bereidt de Rebirthee terdege voor op de nieuwe en zeer ongewone fysieke en emotionele gewaarwordingen. Een eerste rebirthsessie vind meestal plaats plat liggend op een matras. Maar als iemand dit niet prettig vindt kan er ook heel goed zittend op een stoel worden geademd. Tijdens een sessie kunnen door de rebirther verschillende interventies op zowel ademtechnisch niveau, als op verbaal ,fysiek en energetisch niveau gedaan worden. Het einde van een rebirthsessie vindt vrijwel altijd plaats liggend op een matras. Men voelt dan niet alleen een diepe ontspanning, maar ook alle energie uitstromen. Rebirthsessies kunnen naar gelang de hulpvraag of een zelfontwikkelingstraject verhelderend, verwerkend, oplossend en toekomstgericht zijn. Soms wordt er ook gebruik gemaakt van psychologisch werk en worden er huiswerkopdrachten gegeven. In geval van een reeks van sessies wordt tussentijds geevalueerd.

Het unieke van Rebirthing

Het opgang brengen van krachtige fysieke-en psychische processen. Een sterk voelbare energie waardoor verdedigingsmechanismen worden afgezwakt Het weer onder bereik komen van datgene wat er nooit heeft mogen zijn. Een verhoogd bewustzijn om datgene wat er nooit heeft mogen zijn te herkennen. Een bewust kunnen kiezen om dit proces te voltooien of niet. Een gewaarzijn zowel in het dagbewustzijn als in dieper gelegen bewustzijnslagen. Het inzicht verkrijgen in het hoe en waarom bepaalde stoornissen zijn ontstaan. Heling van oude wonden, negatieve energie wordt letterlijk het lichaam uitgeademt. Unieke geluks-en piekervaringen. Mogelijkheid tot tussenkomst van de rebirther zowel verbaal- fysiek als energetisch. Een diepe en weldadige totale ontspanning. Heldere inzichten die aanzetten tot nieuwe zienswijzen en een andere levenshouding. Verhoging van levenskwaliteit. Het meer in evenwicht tot elkaar brengen van draagkracht en draaglast.

Achtergrond Rebirthing

Rebirthing is een psychotherapeutische vorm van ademwerk, die ontdekt en verder ontwikkeld is in 1973 door Leonard Orr in Californie USA. Tijdens een rebirthingsessie wordt intensief en ontspannen geademd, waarbij de inademing en uitademing op elkaar volgen zonder dat er pauzes zijn. Deze manier van ademen heeft als effect dat men in contact komt met emoties en(lichamelijke) gevoelens die bepalend zijn voor de geestelijke en lichamelijke kwaliteit van leven. Tijdens Rebirthing kan niet verwerkt verdriet, verborgen pijn of angst, traumatische levenservaringen worden verwerkt en geintegreerd in het dagelijkse leven.Rebirthing kan ook het contact herstellen met zelfvertrouwen, levenslust en liefde

Hoeveel sessies?

Rebirthing is een proces, daarom is een reeks van sessies noodzakelijk. Er moet een zekere continuiteit in zitten om in contact te komen met diepere lagen van je onderbewuste. Ook is het belangrijk om je ademhaling efficient te gebruiken. Dat leer je eveneens niet in een eenmalige sessie. Rebirthing werkt ten opzichte van andere methoden snel. Maar het is onmogelijk om alles in een keer te verwerken Je verwerkt in iedere sessie een deel. En iedereen kan daarin zijn eigen tempo vinden, afhankelijk van de weerstand die men ondervindt. Hierbij kan men zichzelf een verplichting opleggen aan een cyclus van sessies om die weerstand te overwinnen. Dit kan helpen om door te gaan als ongemakkelijke gevoelens en ervaringen uit het onderbewuste te voorschijn komen. Elke sessie is een nieuwe stap, je laat steeds opkomen wat opkomt en wat opkomt is rijp om te verwerken. In een reeks van sessies ontdek je en verwerk je de oorsprong van waaruit alles in jouw leven van nu, in negatieve zin voortkomt Je maakt je adem vrij, leert je levensenergie vrij te laten stromen. Je gevoel niet meer te blokkeren, je lichaam schoon en ontspannen te maken en in je geest tot rust en helderheid te komen

Het onderbewuste

Bij Rebirthing wordt gewerkt met een bewust verbonden ademhaling. Dit wordt geleerd tijdens de eerste sessie. De bewust verbonden ademhaling kan toegang geven tot het onderbewuste. Dit onderbewuste wordt ook wel eens ons eigen persoonlijke geschiedkundig archief genoemd. Het is een bewaarplaats van al onze onuitgedrukte gevoelens. Met dit archief wat functioneert als een geheugen dragen we nog steeds het verleden met ons mee. Dat wat in ons archief is opgeborgen is vaak de oorzaak van al onze emotionele conflicten. Het is de neerslag van verdrongen elementaire levensprocessen.De weergave van al het onverwerkte materiaal Met de bewust verbonden ademhaling wordt het archief geopend en kunnen we toegang krijgen tot depressies, angst, woede, frustratie, slapeloosheid, gewichtsproblemen enzovoort. Die de basis zijn van een gebrek aan zelfvertrouwen, zelfrespect en een geringe vitaliteit..Rebirthing richt zich op het onderbewuste met al zijn verdrongen emotionele conflicten. Het wil ons laten zien hoe beperkt we nu zijn. Enkel en alleen omdat we in de ban zijn van het verleden dat in grote mate ons leven van dit moment beheerst

Psychosomatische klachten

Rebirthing zorgt er voor dat het zelfherstellend vermogen van het lichaam geactiveerd wordt tot een spiritueel, emotioneel en fysiek welzijn. Met rebirthing kunnen tal van lichaamsfuncties beinvloed worden Zonder de verbonden ademtechnieken zou dit nauwelijks of niet in die mate gebeuren. Rebirthing heeft ook een grote invloed op het helen van psychische klachten, die het gevolg zijn van levenservaringen, sociale virussen en conditioneringen uit de vroege jeugd. Door rebirthing leer je om te gaan met angstprocessen, het herkennen van emotionele blokkades en het verwerken ervan, het aangaan van gedragsveranderingen, assertiviteit, kracht en tederheid, Het aangaan van een liefdevolle relatie met jezelf, met je partners en de wereld om je heen

Hergeboorte

Rebirthing is een creatieve uitdaging, een zoektocht naar wie je in wezen bent. Voor mij is het de poort geweest naar een andere manier van leven. Het heeft een nieuwe wereld voor mij geopend. Rebirthing is voor mij een pad geweest naar zelf-ontdekking, net zoals voor velen die met rebirthing beginnen. Ik heb daarvoor een rebirther gezocht die mij op mijn pad heeft vergezeld en gesteund.. Maar uiteindelijk heb ik zelf de sleutel gevonden die de poort naar hergeboorte heeft geopend. Ik moest zelf de angst onder ogen zien die mijn IK heeft doen verkrampen. En dat heeft de kwaliteit van mijn leven in velen opzichten verbeterd. Nu heb ik het voorrecht om al ruim 27 jaar aanwezig te mogen zijn bij de hergeboorte van allerlei moedige mensen. Het is niet alleen een voorrecht, maar het geeft ook inspiratie. Want elke hergeboorte is uniek. Iedereen gebruikt de kans om de waarheid over zichzelf te ervaren op een eigen unieke manier. Dat is niet iets wat ik voor ze doe. Ik geef slechts de kans om de adem op een krachtige manier te gebruiken. Maar ik bied ook de veiligheid en het vertrouwen om dit te doen. Hergeboorte ontstaat wanneer je bereid bent de grenzen van je eigen angst uit te dagen om alsnog te verwerken wat tot nu toe onverwerkt is gebleven. Een ieder doet dit op zijn of haar manier. Die manier is een weerspiegeling van wie je uiteindelijk bent

Geboortetrauma

Vrijwel iedereen heeft in min of meerdere mate een trauma opgelopen bij de geboorte. Het is slechts een kwestie van gradatie. De overgang van het drijven in een vloeistof naar een atmosferische omgeving is op zichzelf al traumatisch genoeg. Andere factoren die tot een geboortetrauma bijdragen zijn samentrekkingen in de baarmoeder terwijl de baarmoederhals nog gesloten is. Het gebruik van een verlostang of een vacuumpomp die het hoofdje van een uiterst gevoelige pasgeborene min of meer verpletteren of misvormen. Een ruwe behandeling door artsen of verloskundigen. De scheiding van moeder en kind. Het doorknippen van de navelstreng voordat deze is uitgeklopt. Verder klappen op de billen in een ondersteboven gehouden positie om de ademhaling te stimuleren. Met als gevolg een vernauwing van onze eerste ademhaling. En daarnaast nog een aantal negatieve besluiten die we genomen hebben tijdens het tijdstip van onze geboorte over het leven wat ons te wachten staat . Met rebirthing wordt de kans geboden het geboortetrauma te verwerken en te helen, door de ademhaling opnieuw open te stellen en het negatieve denken om te keren.

 
 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 29
 Links 85
Door rebirthing i.s.m startbewijs.nl